Verksamhetspolicy

Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö

Kungsholmens Budbilar i Stockholm kör bud i hela Sverige men även ut i Europa men till största del distribution i stor-Stockholm.

Kunden ska vara säker på att leveranserna kommer fram i tid och med största säkerhet. Vi har alltid en kommunikation med våra kunder dels för att försäkra oss om att ha uppdaterade uppgifter och rätt information, dels för att kunna planera våra rutter så smidigt som möjligt i trafiken och geografiskt. Våra förare har alla lång erfarenhet och stor kompetens av bud och distribution, och i vår fordonsflotta har vi skåpbilar, kranbilar, kyl-lastbilar och lastbilar i gott skick för alla tillfällen. Vi transporterar allt från kök till kylvaror och kemikalier – det finns inget transportbehov som inte går att lösa.

Kvalitet

Kvalitet innebär för oss att ge kunden en bra service med god kvalitet. Det innebär att vi…

 • … arbetar med ständiga förbättringar och lyssnar lyhört på våra kunders bedömning av oss.
 • … tar in åsikter och förslag från våra medarbetare för bättre och enklare arbetssätt.
 • … följer upp våra mål och handlingsplaner och vi kommunicerar ut detta till våra medarbetare så att de blir delaktiga.
 • … har en dialog med våra medarbetare om hur vi kan förbättra vår kvalitet och service hos kunderna.
 • … följer de lagar och andra krav som berör oss i vår verksamhet.

Miljö

har idag en stor Transportbranschen påverkan på klimatet och vi vill vara med i arbetet för att skydda miljön och förebygga klimatpåverkande föroreningar. I vårt arbete för att ständigt förbättra vår miljöpåverkan …

 • … kör vi så miljöanpassat och ekonomiskt som möjligt,
 • … är alla våra chaufförer är utbildade i Eco-driving och vi gör dem medvetna om vår miljöpåverkan,
 • … har vi fordon med hög miljöklass och fordonen underhålls enligt leverantörernas anvisningar,
 • … tvättas fordonen med så minimal vattenmängd och så liten miljöpåverkan som möjligt.
 • … ser vi till att alltid följa de miljölagar och miljökrav som finns.

Arbetsmiljö

Vi ska verka för att ha en bra arbetsmiljö och vara en säker och attraktiv arbetsplats. En viktig del i det arbetet är att…

 • …säkerställa att alla våra medarbetare har rätt utbildning och möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter på rätt sätt.
 • … våra bilar alltid är utrustade med rätt säkerhets- och hjälputrustning.
 • … skador och ohälsa förebyggs genom vårt företags hälsovårdsprogram och en kontinuerlig dialog med våra medarbetare om arbetsförhållandena och vad som kan förbättras.
 • … vi arbetar både aktivt och systematiskt med att ständigt förbättra vår arbetsmiljö
 • … följer arbetsmiljölagen och andra krav.