Integritetspolicy

I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Vi hoppas att du vill avsätta lite tid för att läsa igenom policyn noggrant. Det här är viktigt!

Kungsholmens Budbilar Ab org. nr. 556517-2441 är personuppgiftsansvarig för Kungsbud.

Kontrollvägen 11, 126 79 Hägersten. Tfn 08-850850

Kungsbud tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på vår webbsida och användare av tjänsterna som Kungsbud erbjuder på denna sida och vid vår kundservice.

Vårt mål är att du ska känna dig säker och trygg på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Kungsbud används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

Varför behandlar Kungsbud personuppgifter och till vad?

Vi inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Som kund eller nybliven kund
behöver vi vissa uppgifter för att sluta ett avtal med dig och ditt företag eller för att utföra en viss transport och för att kunna fakturera för transporten.
De uppgifter vi ber om är företagets namn, org.nr,adress, referensperson, telefonnummer och e-postadress. Detta lagras i vårt transportsystem K2.

Vid avslut som kund hos Kungsbud avaktiveras dina uppgifter efter ett år, men sparas enligt
Bokföringslagen.

Rättslig grund

Behandling av personuppgifter är reglerad av Dataskyddsförordningen eller GDPR. Denna lag träder i kraft i maj 2018. Enligt dataskyddsförordning får personuppgifter endast behandlas för vissa bestämda ändamål, och endast om den personuppgiftsansvarige (i detta fall Kungsholmens Budbilar AB) har laglig grund för sin behandling. Som exempel på sådan grund är att den registrerade ger sitt samtycke till behandlingen eller att Kungsholmens Budbilar AB kan hävda ett berättigat intresse att behandla personuppgifterna.

Som kund hos Kungsbud har du rätt att få tillgång till dina uppgifter och att få felaktiga uppgifter rättade.

Kontakta oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på

Kungsholmens Budbilar AB ( Kungsbud )

Kontrollvägen 11
126 79 Hägersten

Telefon : 08-850 850